Yayıncı Sözleşmesi

Bu anlaşma (Sözleşme), siz, Yayıncı (Siz, Sizin) ile Web Sitemiz (Web Sitesi) operatörü, arasında herhangi bir halef veya bağlı şirket veya kuruluş (bundan böyle). Kabul ediyorum, Başvuru Yaparak, Gönder veya benzeri bir söz dizimini tıklayarak, bu belgeyi elektronik olarak imzalamış olursunuz ve bu nedenle bu Sözleşmenin tüm açık ve bütünleşmiş koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz.

Resitaller
Web Sitemiz, selef, halef veya bağlı kuruluşlarla birlikte, canlı etkileşimli hizmetler sunan Web Sitesinin sahibi ve işletmecisidir. Web Sitemiz, Web Sitesinde canlı interaktif performanslar (Performanslar) sunmak için sözleşme yapmak istiyor; Bu Sözleşmenin belirli yükümlülükleri uyarınca ve şartlarını kabul ettikten sonra Web Sitesinde canlı interaktif performanslar sunmak istersiniz; ve, Taraflar, yazılı anlaşmalarını azaltmanın karşılıklı yararına olduğunu belirlediler. Bu nedenle taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmaktadır: Web Sitesinin Mülkiyeti Web Sitemizin kullanma lisansı veya lisansı: geçmiş, şimdiki ve gelecekteki sürümleri dahil olmak üzere Web Sitesi; Web Sitesinde bulunan tüm web sayfaları; Web Sitesindeki tüm materyal ve bilgiler; tüm grafikler, metin, resimler, ses, videolar, web seminerleri, tasarımlar, derleme, reklam metni, makaleler, arayüzler, yazılım, sanat eseri, herhangi bir bilgisayar uygulaması, telif hakkıyla korunan herhangi bir materyal (kaynak ve nesne kodu dahil) ve Web Sitesinde yer alan içeriğin tasarımı, yapısı, görünüşü ve hissi ve düzenlenmesi; ve Kayıttan bağımsız olarak Web Sitesinde yer alan tüm ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka öğeleri. Telif hakkı, patent, ticari marka, ticari kıyafet, ticari sır, uluslararası incelemeler ve diğer çeşitli fikri mülkiyet ve haksız rekabet yasaları dahil olmak üzere fikri mülkiyet yasaları Web Sitesini ve içeriğini korur. Web Sitesini veya içeriği kullanırken, yürürlükteki tüm fikri mülkiyet yasalarına ve Web Sitesinde yer alan tüm özel bildirimlere uyacaksınız. Web Sitemiz, işbu Sözleşmeye uygun olarak Web Sitesine ve içeriğine erişmek için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir lisans verir. Erişim ile Web Sitemiz, Web Sitesini ziyaret etmek, hizmetlerini kullanmak, hesap oluşturmak ve Web Sitemizin İçeriğini görüntülemek veya indirmek anlamına gelir. Web Sitemizin İçeriği, Web Sitesinde bulunan metin, yazılım, arayüzler, senaryolar, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, görsel-işitsel kombinasyonlar, etkileşimli özellikler ve diğer materyalleri içerir. Bölüm 2.2'de verilen lisans aşağıdakilerden herhangi birini içermez:
(1) bu sözleşmenin izin verdiği durumlar dışında Web Sitesinin yeniden satışı veya ticari kullanımı;
(2) bu Anlaşma tarafından izin verilen durumlar dışında, Web Sitesi veya Web Sitemizin İçeriğinin dağıtımı, genel performansı veya herkese açık olarak gösterilmesi;
(3) Web Sitemiz, sizinle yapılan ayrı bir yazılı sözleşmede değişiklik veya türev kullanımını özel olarak yetkilendirmedikçe, Web Sitesi ve Web Sitemizin İçeriğinin veya herhangi bir bölümünün türev kullanımlarını değiştirmek veya başka şekilde yapmak;
(4) herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzeri toplama veya çıkarma yöntemlerinin kullanılması;
(5) bu Sözleşmede izin verilmedikçe, Web Sitesinin veya Web Sitemizin İçeriğinin herhangi bir bölümünün indirilmesi (web sayfasının önbelleğe alınması dışında);
(6) Web Sitesi veya Web Sitemizin İçeriğinin amaçlanan amaç dışında herhangi bir şekilde kullanılması. Web Sitesine ve Web Sitemizin İçeriğine erişim lisansınız, Görüntülediğiniz, indirdiğiniz veya yazdırdığınız herhangi bir içeriğin sahipliğine veya bir kopyasına Size aktarılmaz ve Web Sitemiz, yalnızca Web Sitesini ve Web Sitemizin İçeriğini uygun şekilde kullanmanıza izin verir bu Sözleşme ile. Web Sitesinin veya Web Sitemizin İçeriğinin kullanımınız için bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, içeriğe yerleştirilmiş tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. Web Sitesi veya Web Sitemizin İçeriğinin, bu Sözleşme tarafından izin verilenler dışında kullanılması, burada verilen lisansı sona erdirecektir. Web Sitesinin veya Web Sitemizin İçeriğinin izinsiz kullanımı fikri mülkiyet yasalarını veya diğer yasaları da ihlal edebilir. Burada belirtilmedikçe, bu Anlaşmadaki hiçbir şey fikri mülkiyet haklarına lisans verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır, estoppel, ima veya başka yollarla olsun. Web Sitemiz bu lisansı istediği zaman iptal edebilir.

Ödeme
Web Sitesinin kullanıcıları çeşitli şekillerde harcayabilecekleri kredi (bundan böyle Jeton veya dakika olarak anılacaktır) satın alabilirler. Web Sitemiz, kazandığınız her jeton için size kararlaştırılan oranı ödeyecektir. Web Sitemiz, Yayıncı İçeriği ile ilgili müşterilere yapılan geri ödemeleri, bu Sözleşmenin Tarafınızdan ihlal edilmesine bağlı olarak size verilen cezaları ve / veya ihlaliniz nedeniyle ortaya çıkan diğer masraf ve harcamaları Size borçlu olunan tutarı ayarlayabilir veya düşebilir. bu anlaşma. Web Sitemiz, tarafınızdan üretilen kredi sayısını, herhangi bir zamanda, geriye dönük olarak da dahil olmak üzere önceden uyarı veya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda ayarlayabilir veya düşebilir. Jeton ayarlamalarının en yaygın nedenleri müşteri geri ödemeleri, sahtekarlık, davranış ihlalleri ve teknik hataları içerir. Ödemeler genellikle size belirlenen günlerde yapılır. Ödemeler, ilgili ödeme dönemi boyunca tarafınızdan alınan toplam transfer edilmiş kredilere göre hesaplanır. Web Sitemiz, bankalar, ödeme işlemcileri ve dış satıcılar gibi üçüncü tarafların eylemleri veya ihmallerinden kaynaklanan gecikmelerden veya hatalardan sorumlu değildir. Web Sitemiz, zamanında ödeme yapılmasını sağlamaya çalışırken, Web Sitemizin kontrolünün ötesindeki nedenlerden dolayı bazı durumlarda ödemenin ertelenebileceğini kabul ediyorsunuz. Ödemeler, kayıt sırasında Sizin tarafınızdan seçilen ödeme yönteminde yapılacaktır. Sunulan ödeme yöntemlerinin her biri, ödeme yapılmadan önce farklı bir minimum ödeme tutarına ulaşılmasını gerektirir. Sizin tarafınızdan üretilen fonların toplam bakiyesinin seçilen ödeme yöntemi için gereken minimum tutara ulaşmaması durumunda, hesap bakiyeniz, zorunlu minimum ödeme tutarı karşılanana kadar bir sonraki ödeme dönemine aktarılır.

Kayıt Oluşturma
Hesap oluşturma, Kaydolma ve kayıt işleminin bir parçası olarak bir hesaba kaydolmanız gerekir. Kayıt olmak için, Web Sitemize kayıt formunun istediği doğru bilgileri vererek kayıt işlemini tamamlamanız gerekir.

Hesap Sorumluluğu
Şifrelerinizin ve hesabınızın gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Hesabınızın yetkisiz kullanımı veya başka herhangi bir güvenlik ihlali durumunda derhal Web Sitemizi bilgilendireceksiniz. Web Sitemiz, bilginiz olsun veya olmasın, şifrenizi veya hesabınızı kullanan herhangi bir kişinin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hesapların Kullanımı
Hiçbir zaman üçüncü tarafların hesaplarını kullanmayacaksınız.

Yayıncı İçeriği
Web Sitemiz, Web Sitemize yüklenen, yayımlanan, akış gerçekleştirilen, iletilen veya başka şekilde gönderilen ve bu Sözleşme (Yayıncı İçeriği) kapsamında müşterilerine (bundan böyle üyeler olarak anılacaktır) sunulan Performanslarda sahiplik haklarını talep etmez. Aşağıdaki sınırlı lisansa tabi olarak, Yayıncı İçeriğinde sahip olabileceğiniz sahiplik haklarını korumaya devam edersiniz. Yayıncı İçeriği göndererek, Web Sitemize, iştiraklerine ve hizmet sağlayıcılarına ve Web Sitemizin ilgili lisans sahiplerinin her birine, herkese açık, kalıcı, münhasır olmayan, alt lisans verilebilir, dünya çapında bir lisans verme hakkı verirsiniz. Bu Anlaşmaya uygun olarak Yayıncı İçeriğini Web Sitesi üzerinden gerçekleştirmek, kamuya göstermek ve dağıtmak. Bu, Web Sitesinin herhangi bir bölümünü ve bunun türev çalışmalarını herhangi bir medya biçiminde ve herhangi bir medya kanalında tanıtmak ve yeniden dağıtmak için Yayıncı İçeriğini kullanma hakkını içerir. Yayıncı İçeriğinden ve Web Sitesine göndermenin sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Bu Sözleşmeyi kabul ederek, lisansı iletmek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve aksi takdirde burada belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizi kabul edersiniz. Yayıncı İçeriğin yayınlanması, dağıtılması, kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi, depolanması veya genel performansı ile ilgili her türlü eylem için Web Sitemizi serbest bırakırsınız. Web Sitemiz herhangi bir Yayıncı İçeriğinden sorumlu değildir, onaylamaz ve sorumlu değildir. Yayıncı İçeriğinden ve Web Sitesine göndermenin sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Bu Sözleşmeyi kabul ederek, lisansı iletmek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve aksi takdirde burada belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizi kabul edersiniz. Yayıncı İçeriğin yayınlanması, dağıtılması, kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi, depolanması veya genel performansı ile ilgili her türlü eylem için Web Sitemizi serbest bırakırsınız. Web Sitemiz herhangi bir Yayıncı İçeriğinden sorumlu değildir, onaylamaz ve sorumlu değildir. Yayıncı İçeriğinden ve Web Sitesine göndermenin sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Bu Sözleşmeyi kabul ederek, lisansı iletmek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve aksi takdirde burada belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizi kabul edersiniz. Yayıncı İçeriğin yayınlanması, dağıtılması, kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi, depolanması veya genel performansı ile ilgili her türlü eylem için Web Sitemizi serbest bırakırsınız. Web Sitemiz herhangi bir Yayıncı İçeriğinden sorumlu değildir, onaylamaz ve sorumlu değildir. Yayıncı İçeriğin yayınlanması, dağıtılması, kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi, depolanması veya genel performansı ile ilgili her türlü eylem için Web Sitemizi serbest bırakırsınız. Web Sitemiz herhangi bir Yayıncı İçeriğinden sorumlu değildir, onaylamaz ve sorumlu değildir. Yayıncı İçeriğin yayınlanması, dağıtılması, kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi, depolanması veya genel performansı ile ilgili her türlü eylem için Web Sitemizi serbest bırakırsınız. Web Sitemiz herhangi bir Yayıncı İçeriğinden sorumlu değildir, onaylamaz ve sorumlu değildir.

Davranış kodu genellikle
Web Sitemiz tarafından yazılı olarak özel olarak yetkilendirilmedikçe, Web Sitesini Web Sitemiz tarafından tutulanlar dışındaki web sitelerini veya hizmetleri tanıtmak için kullanmayacaksınız. İster bireysel, ister başkalarıyla birlikte olsun, herhangi bir işi Web Sitemizden istemeyecek, yönlendirmeyecek veya yönlendirmeyeceksiniz. Web Sitemiz tarafından sağlanan hiçbir hizmeti yanlış beyan etmeyecek, Web Sitemiz veya Web Sitemiz tarafından bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler hakkında kimseye aşağılayıcı veya yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacaksınız. Her zaman, Web Sitemiz ve çalışanları, ortakları, servis sağlayıcıları, müşterileri ve bağlı kuruluşlarının çıkarlarına en uygun şekilde hareket edeceksiniz.

Kurallar
Web Sitemiz belirli kurallara uyulmasını gerektirir. Web Sitemizin takdirine bağlı olarak, uyarılar, para cezaları, jeton bağışları, askıya alma, hesap kapatma ve potansiyel olarak kalıcı bir yasak gibi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki faaliyetlerde bulunursanız, Web Sitemizin davranış kurallarını ihlal edeceksiniz: Aldatıcı veya hileli faaliyetler, örneğin başka bir Yayıncının veya stüdyoda hesabına yetkisiz giriş yapma veya hileli faaliyetlerde bulunmak için kullanıcılarla işbirliği yapma; Diğer Yayıncıların, stüdyoların veya kullanıcıların iş hayatına veya kişisel hayatlarına taciz etmek, küçümsemek, karalamak veya başka şekilde müdahale etmek; Web Sitemiz, Web Sitesi veya diğer stüdyolar veya Yayıncılar hakkında aşağılayıcı yorumlar yapmak; Bu kişi onaylanmış bir Web Sitemiz Yayıncısı olmadığı sürece kamera görüntüsü kapsamındaki herhangi bir kişiye izin vermek; Fuhuşla ilgili hizmetleri kullanıcılar veya diğer stüdyo veya Yayıncılarla tartışmak veya kolaylaştırmak; Web Sitemizin herhangi bir stüdyosunun, Yayıncısının veya üyesinin kişisel iletişim bilgilerini bu kişinin izni olmadan açıklamak veya kamuya açıklamak. Web Sitesinde veya diğer çevrimiçi / çevrimdışı mekanlarda bu tür tacizlere giremezsiniz. Herhangi bir Yayıncı İçeriği üretmek veya aşağıdakilerden herhangi birini içeren veya tasvir eden herhangi bir davranışta bulunmak: Küçükler, çocuklar, bebekler; kamerada, kamera görünümü kapsamında veya aynı odada olmayabilir, Cinsel veya kışkırtıcı bir bağlamda kamerada hayvanlarla cinsel ilişki veya hayvanlar, İşeme, dışkılama, banyoya gitmek lavman oyunu, Kusma, Emzirme veya emzirme, Regl kanaması, Yasadışı ilaçlar, Aşırı alkol, ilaç veya narkotik tüketimi, Uyumak veya bayılmak, Hipnoz, kolza, Aile üyeleri arasında ensest veya cinsel temas, Cinsel stimülasyon amaçlı olmayan öğelerle vajina veya anüs penetrasyonu, Sokma, Şiddet, kesim, kan, işkence, rıza dışı ağrı, erotik boğulma veya yaralanma veya yaralanma riski getirme ile ilgili eylemler, Eskort, fuhuş veya talep, Her türlü yasadışı veya güvenli olmayan etkinlik, Herhangi bir kişinin rızasını bozacak her şey, Çıplaklık gelenekseldir, ancak özel şovlarda gerekli değildir. Performansta herhangi bir çıplaklık bulunmayacaksa, özel şovun ilk dakikası içinde üyeyi bilgilendirmelisiniz; Web Sitemizi Yayıncı İçeriğinden üretilen tazminattan aldatma; Diğer stüdyolar veya Yayıncılar tarafından Yayıncı İçeriği oluşturulmasına müdahale etmek veya Web Sitemiz başkalarının borçlu olduğu görevleri başka şekilde engellemek; Web Sitemizin veya başka herhangi bir kişinin fikri mülkiyet, gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmek; Her türlü yasadışı faaliyeti tasvir etmek, teşvik etmek veya kolaylaştırmak; İpuçları. Performans sırasında kredi kazanma konusunda müşterilere yapılan tüm beyanlara saygı göstereceksiniz. Bu Anlaşmanın süresi boyunca Web Sitesinin jeton sistemi dışındaki üyelerden paralı ödeme talep etmez ve / veya almazsınız. Herhangi bir sahtekarlık girişimi (örneğin, bir üye veya hacker ile birlikte çalınan kredi kartlarıyla ödenen kredileri kabul etmek) ödeme yapılmaksızın kalıcı bir yasakla sonuçlanacaktır. Tüm şüpheli etkinlikleri Web Sitemizi bildireceksiniz. Web Sitemiz, şüpheli etkinlik bildirmezseniz sahtekarlığa karıştığınızı düşünebilir. Rakip web sitelerinin veya üçüncü taraf ticari web sitelerinin reklamını yapmayacaksınız. Bir yayın sırasında yüzünüzü en azından zamanın bir kısmında kamerada tutacaksınız. Yüzünüzü kameradan kalıcı olarak gizlemeyecek, maske takmayacak veya sadece özel sohbette yüzünüzü göstermeyeceksiniz. Üyelerin hesap bilgilerini istemez veya Size ait olmayan hesaplara giriş yapmazsınız. Web kamerasında yayınlanmak yerine kaydedilen videoyu oynatamaz / oynatamazsınız. Klavyenizi yalnızca sohbet odanızda kullanabilirsiniz. Web Sitemiz, klavyeye erişemeseniz veya İngilizce ile ilgili yardıma ihtiyacınız olsa bile, birisinin sizin yerinize yazdığı operatör hesaplarını yasaklar. Kamunun üyelerinin performansınızı görme olasılığının yüksek olduğu halka açık bir yerden yayın yapamazsınız. Ortak Yazarlı İçerik:Web Sitemiz, kayıtlı diğer Web Sitemiz Yayıncılarıyla (bundan böyle Ortak Yazarlı İçerik olarak anılacaktır) canlı veya kaydedilmiş içerik üretmenizi yasaklamamaktadır. Bu tür Ortak Yazarlı İçerikler üretmeniz veya bunlara katılmanız durumunda Web Sitemiz, yalnızca Ortak Yazarlı İçerik satın alımının yapıldığı Yayıncının hesabını telafi etmekten sorumlu olacaktır. Hesabınızda sunulan herhangi bir Ortak Yazarlı İçerikten elde edilen geliri, burada görünen diğer Web Sitemiz Yayıncılarıyla ayırmak, bölmek ve dağıtmaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür bir gelir paylaşımı düzenlemesi, yalnızca Yayıncılar arasındaki bağımsız, özel anlaşma ile yönetilecektir. Web Sitemiz bu tür anlaşmaların uygulanmasından sorumlu değildir. Web Sitemizi serbest bırakmayı ve Web Sitemizi zararsız tutmayı kabul ediyorsunuz, Ortak Yazarlı İçeriklerden kaynaklanan tüm iddialardan. Ayrıca, Ortak Yazarlık İçeriğinden kaynaklanan herhangi bir talebin, Web Sitemize karşı değil, yalnızca katılan veya görünen Yayıncılara dayanacağını kabul edersiniz. Yukarıdaki davranış kısıtlamalarının veya Kurallarının herhangi bir ihlali, Web Sitemizin kendi takdirinde olmak üzere, uyarılar, askıya alma, kredi kaybı veya bu Sözleşmenin kalıcı olarak feshi gibi çok çeşitli disiplinlerle sonuçlanabilir. Web Sitemizin bir ihlalden sonra sizi eski durumuna döndürmeyi seçmesi durumunda, ihlale neden olan Performans için kazanılan krediler Web Sitemize kaybedilecektir.

İzleme ve Uygulama
Web Sitemiz aşağıdakilerden herhangi birini yapabilir: Müstehcen veya küçük düşürücü materyal veya aşırı uzunluk dahil olmak üzere herhangi bir nedenle herhangi bir Yayıncı İçeriğini kaldırmayı veya reddetmeyi; Web Sitemizin, başvurunun bu Sözleşmeyi ihlal ettiğine, herhangi bir kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğine, Web Sitesi kullanıcılarının veya kamuoyunun kişisel güvenliğini tehdit edeceğine ya da Web Sitemiz için sorumluluk oluşturmak; Kimliğinizi veya Hakkınızdaki diğer bilgileri, Tarafınızdan gönderilen içeriğin, fikri mülkiyet hakları veya gizlilik hakları da dahil olmak üzere haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir kişiye ifşa etmek; Web Sitesinin veya hizmetlerin yasadışı veya yetkisiz kullanımı için kolluk kuvvetlerine gönderme de dahil olmak üzere uygun yasal işlemleri yapın; veya Bu Sözleşmenin ihlali de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle Web Sitesinin tamamına veya bir bölümüne veya hizmetlerine erişiminizi feshedebilir veya askıya alabilir. Web Sitemiz, Web Sitemizi Web Sitesi veya hizmetleri veya içeriği aracılığıyla herhangi bir içerik yayınlayan herkesin kimliğini veya diğer bilgilerini ifşa etmesini isteyen veya yönlendiren herhangi bir kolluk kuvvetleri veya mahkeme emriyle tam olarak işbirliği yapacaktır. İştirakleri, lisans sahipleri ve hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere Web Sitemize karşı, soruşturma sırasında veya soruşturma sırasında ve Web Sitemiz veya yasalar tarafından yapılan soruşturmalardan dolayı yapılan herhangi bir işlemden kaynaklanan Web Sitemize karşı sahip olabileceğiniz iddialardan feragat edersiniz icra makamları. Web Sitemiz, web sitesinde yayınlanmadan önce tüm materyalleri inceleyemez ve inceleyemez ve sakıncalı materyalin gönderildikten sonra derhal kaldırılmasını sağlayamaz. Web Sitemiz, herhangi bir Yayıncı, kullanıcı veya üçüncü tarafça sağlanan yayınlar, iletişim veya içeriklerle ilgili herhangi bir eylem veya eylemsizlikten sorumlu olmayacaktır. Web Sitemiz, bu bölümde açıklanan faaliyetlerin performansından veya performansından dolayı kimseden sorumlu olmayacaktır.

Yayıncı Profili İçeriği
Web Sitemiz, profilinizde yayınlanan veya profilinize sunulan metin, resim veya videolara özel gereksinimler ve kısıtlamalar getirir (Profil İçeriği). Profil İçeriğinizde gerekli tüm hakların sahibi olarak kabul edilirsiniz. Web Sitemizin Profil İçeriği ile ilgili rolü tamamen çevrimiçi bir aracı ve hizmet sağlayıcısıdır. Web Sitemiz, herhangi bir Profil İçeriğini inceleme, devre dışı bırakma, silme ve / veya değiştirme hakkını saklı tutar, ancak bunu yapma yükümlülüğü yoktur. Yayıncının İçeriği ile ilgili olarak, bu Anlaşmanın 6. Bölümünde Web Sitemiz tarafından verilen lisans, herhangi bir Profil İçeriği için de aynı şekilde geçerlidir. Profil İçeriğinin: 1) yasa dışı veya müstehcen olmadığını;
2) yalnızca içerik oluşturulduğunda 18 yaşın üzerindeki yetişkinlerin rızasını gösterir;
3) çocuk sömürüsünü veya herhangi bir insan ticareti biçimini desteklemez, kolaylaştırmaz, teşvik etmez veya istemez;
4) hiç kimsenin fikri mülkiyet haklarını, tanıtım haklarını, gizlilik haklarını ihlal etmez, veya diğer yasal haklar;
5) zararlı kod veya kötü amaçlı yazılım içermez;
6) kayıtlı Web Sitemizin Yayıncıları olmayan kişileri kapsamaz veya tasvir etmez;
7) Yayıncı sürümleri, çekim yeri sürümleri ve varsa Bölüm 2257 kayıtları ile desteklenir. Profil İçeriği ile ilgili olarak gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu veya edindiğinizi garanti ve beyan etmektesiniz. Web Sitemize, istek üzerine derhal Profil İçeriği ile ilgili herhangi bir Yayıncı bültenleri, çekim yeri bültenleri ve / veya Bölüm 2257 kayıtları sağlamayı kabul edersiniz. Profil İçeriği ile ilgili herhangi bir terimin ihlali, kredilerin kaybedilmesi, askıya alınması veya fesih dahil olmak üzere disipline neden olabilir. Web Sitemiz, Profil İçeriğinin üçüncü taraflarca yetkisiz kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması veya dağıtılmasından sorumlu değildir,

Gizlilik / Güvenlik Uyarısı - Hakların Uygulanması
9.1 Hiçbir web sitesi veya sunucu, bilgisayar korsanlığından veya diğer güvenlik protokol ihlallerine karşı bağışık değildir; Ayrıca, Yayıncının İçeriği kullanıcılar veya üçüncü taraflar tarafından yasa dışı olarak kaydedilebilir ve Yayıncıyı tasvir eden grafik materyaller çevrimiçi olarak yayınlanabilir veya izniniz olmadan başka bir şekilde dağıtılabilir . Bu tür eylemler aşağılanma, zihinsel / duygusal sıkıntı, kimlik hırsızlığı ve diğer önemli zararlara neden olabilir. Bu nedenle, Web Sitemizin özel bilgilerin, kişisel verilerin, Performansların veya Yayıncı İçeriğinin kaydedilmesinden veya yayınlanmasından sorumlu olmayacağını kabul edersiniz ve bunu kabul edersiniz ve Web Sitemizi bununla ilgili tüm yükümlülük ve taleplerden serbest bırakırsınız.
9.2 Web Sitemiz, belirli coğrafi konumları, IP adreslerini, kullanıcıları veya kullanıcı gruplarını yasaklamak için tasarlanmış özellikleri uygulamayı seçebilirken, hiçbir bölgesel veya kullanıcı yasağı kusursuz değildir. Bu özelliğin herhangi bir kullanımı veya uygulaması, hiçbir garanti veya performans garantisi olmaksızın olduğu gibi açıkça kabul edilir. Bu tür özelliklere rağmen yasaklanmış kullanıcıların veya bölgelerin yine de Yayıncı İçeriğine erişebileceğini, bunları kaydedebileceğini, sahip olabileceğini ve / veya dağıtabileceğini kabul ediyorsunuz.
9.3 Web Sitemiz, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Yayıncı İçeriği ile ilgili fikri mülkiyet haklarının uygulanmasında size yardımcı olmaya karar verebilir. Bu yardım üçüncü tarafların hizmetlerini içerebilir. Web Sitemizin bu tür bir uygulama sağlama yükümlülüğü altında olmadığını kabul edersiniz ve Web Sitemizi bu tür hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir iddiadan serbest bırakırsınız.

Etkinliğe Katılım ve Katılım
10.1 Belirli promosyon etkinliklerine, akşam yemeği partilerine, toplantılara, kokteyl saatlerine veya Web Sitemizin bulunabileceği partilere (bundan sonra topluca Etkinlikler olarak anılacaktır) katılmayı seçebileceğinizi kabul edersiniz. Etkinliklere katılımınızın tamamen gönüllü ve isteğe bağlı olduğunu kabul edersiniz. Web Sitemiz, bu gibi etkinliklere katılımınızla ilgili herhangi bir görev veya yükümlülük üstlenmez. Etkinliklerle ilgili yükümlülükler yalnızca Yayıncı ile etkinlik düzenleyicisi arasındadır. Bir etkinliğe katılırken yaptığınız kendi seyahat, konaklama, yemek ve arızi giderler için ödeme yapmanız beklenir. Web Sitemiz, Etkinliklere katılımınızla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu Sözleşmenin Web Sitemizi, temsilcilerini, çalışanlarını, iştiraklerini, avukatlarını,
10.2 Web Sitemiz, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Etkinliklere ücretsiz bilet verebilir veya Etkinlik sırasında promosyon kabinlerine / eşyalarına / kıyafetlerine erişim sunabilirken, Web Sitemiz, Sizi telafi etme veya tarafınızdan karşılanan herhangi bir maliyet veya masrafı geri ödeme yükümlülüğü altına girmez. Etkinliklere seyahat etmek veya etkinliklere katılmak. Web Sitemiz tarafından bir Etkinliğe katılımınızla bağlantılı olarak Size sunulan herhangi bir mali teşvik veya teklif tamamen isteğe bağlı olacaktır ve Web Sitemiz bu durumda hiçbir tarafa herhangi bir mali yükümlülük üstlenmez.
10.3 İşbu Web Sitemizi, temsilcilerini, çalışanlarını, iştiraklerini, yüklenicilerini, avukatlarını, haleflerini ve atamasını, bir Etkinliğe katılımınızdan kaynaklanan her türlü talep veya yükümlülükten ve Web Sitemizin bir etkinlik. Bir Etkinliğe katılmayı seçerek, bir Etkinliğe katılmanızdan veya bağlantılı bir seyahatten kaynaklanan her türlü talep veya yükümlülükten herhangi bir Etkinlik organizatörü, sponsor, toplantı sahibi, operatör, koordinatör, mülk sahibi ve / veya kiracıyı açıkça serbest bırakırsınız. bir Etkinlik ile.
10.4 Bir Etkinliğe katılımınıza bağlı olarak Web Sitemize karşı başlatılan bir üçüncü tarafın herhangi bir talebi olması durumunda, Web Sitemizi bu iddia için tazmin etmeyi ve Web Sitemizi bu iddiadan kaynaklanan her türlü yükümlülükten zararsız tutmayı kabul edersiniz. bu Anlaşmada belirtilen tazminat hükümleri.
10.5 Web Sitemiz, Etkinliklere katılırken Yayıncıların yürütülmesine makul kurallar ve kısıtlamalar getirme hakkına sahiptir. Herhangi bir Yarışma sırasında, Web Sitemizin itibarını veya ticari çıkarlarını kötüleştirecek, iftira edecek veya yaralayacak hiçbir işlem yapmayacaksınız. Web Sitemiz, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sizi bir Etkinlikten çıkarma hakkını saklı tutar. Bir Etkinlik sırasında Tarafınızdan yapılan herhangi bir suiistimal, disiplin, askıya alma, kredi kaybı veya fesih sebebi olabilir.

Süre ve Fesih
Bu Sözleşme, Web Sitemizin kayıt başvurunuzu veya skype baaşvurunuzu onaylaması üzerine başlayacak ve taraflardan biri tarafından feshedildiğinde sona erecektir. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafa yazılı fesih bildirimi vererek bu Anlaşmayı herhangi bir nedenle feshedebilir. Bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz, Web Sitemize, aksi belirtilmedikçe, kazanılan tazminat için fesih noktasına kadar ödeme yapma zorunluluğu olmaksızın, derhal fesihle sonuçlanabilir. Web Sitemiz, bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya hileli veya yasa dışı herhangi bir faaliyet nedeniyle Sözleşmeyi feshederse, ödenmesi gereken tazminatı kaybedersiniz. Bu Sözleşmenin feshi üzerine, bu Sözleşme kapsamında verilen tüm lisans ve haklar da sona erecektir. Ayrıca, bu Anlaşmanın feshi üzerine taraflardan herhangi biri, bir tarafın mevcut veya muhtemel kârları, komisyonları kaybı nedeniyle olsun veya bu fesih nedeniyle doğmuş veya feshedildiği iddia edilen zararlardan ötekine karşı yükümlü olmayacaktır. , veya öngörülen hizmetlere yapılan ödemeler veya başka bir şekilde. Fesih, taraflardan herhangi birinin (1) diğer tarafça bu Sözleşmenin ihlali nedeniyle devam eden zararları alma veya geri alma hakkını veya (2) fesih tarihinde kazanılan ödeme de dahil olmak üzere, bu Anlaşma kapsamında borçlu olunan veya borçlu olunan ödemeleri etkilemez. .

Ticari Markalar
Web Sitemizin adı, logosu ve ilgili tüm adlar, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar (işaretler) Web Sitemizin veya bağlı kuruluşlarının veya lisans verenlerinin ticari markaları veya hizmet markalarıdır. Web Sitemizin önceden yazılı izni olmadan Web Sitemizin işaretlerini hiçbir şekilde kullanamaz veya kullanamazsınız. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir şey, Web Sitemiz veya lisans verenlerine ait işaretleri kullanarak Web Sitesinde, meta etiketlerde veya diğer herhangi bir gizli metin üzerinde görüntülenen herhangi bir lisansı veya hakkı, herhangi bir ima yoluyla veya başka bir şekilde verildiği şeklinde yorumlanamaz. Web Sitemiz veya markaya sahip olabilecek üçüncü tarafın ileri yazılı izni.

Garantilerin Reddi
Web Sitemiz, tüm hizmetleri olduğu gibi, tüm arızalarla ve mevcut olduğu gibi temel alır. Web Sitemiz, satılabilirlik, unvan, ihlal ihlali, gizlilik, kârlılık veya belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil olmak üzere açık, zımni, yasal veya başka herhangi bir garanti vermemektedir. Veya kârlılık garantileri veya garantileri veya diğer garantiler dahil değildir. veya açık veya zımni herhangi bir tür garanti. İşbu Anlaşmanın kapsamı dışına taşan veya performans, işlem yapma veya ticaretin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir garanti yoktur. Web Sitesinde görünen Yayıncıların tanıtımı ile ilgili riskler de dahil olmak üzere, Web Sitesi veya Web Sitemiz ile etkileşiminiz ve ilişkilendirmenizle sonuçlanan tüm riskler, sonuçlar ve zararlar için tek sorumluluk kabul edersiniz. Web Sitesinde herkese açık olarak görünme ile ilişkili riskler arasında Yayıncı İçeriğinin yetkisiz olarak kaydedilmesi, kopyalanması, kullanılması veya dağıtılmasının yanı sıra bir veya daha fazla Yayıncının kimliğinin yetkisiz olarak yayınlanması yer alır.

Yükümlülük Sınırı
Web Sitemiz, Web Sitesinde veya başka bir konumda bulunan herhangi bir kullanıcının gönderdiği içeriklerden veya herhangi bir üyenin küçük düşürücü, saldırgan veya yasa dışı davranışlarından Size karşı sorumlu olmayacaktır. Bundan kaynaklanan zarar veya hasar riskinin tamamen Size ait olduğunu anlıyorsunuz ve Web Sitemizi kullanıcı gönderilerinden veya herhangi bir üyenin davranışından doğan herhangi bir sorumluluktan açıkça serbest bırakıyorsunuz. Web Sitemizi, temsilcileri, moderatörleri, çalışanları, memurları veya idarecileri, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; ihmal, cinsel taciz, düşmanca çalışma ortamı, ayrımcılık, iftira, mahremiyet istilası, yanlış ışık, takip, taciz, hastalık, fiziksel veya zihinsel yaralanma, zayıflatıcı durum, duygusal sıkıntı, ve Web Sitemizin bu Anlaşmada belirtilen yükümlülüklerinin ihlali dışında, Web Sitemizin bu Sözleşmeyi yerine getirmesinden kaynaklanan diğer tüm talepler. Taraflar bu serbest bırakmanın mümkün olan en geniş yasal etkiye sahip olmasını planlamaktadır.Bu vesileyle, uzun süreli, kamusal web kamerası performanslarıyla ilgili hasar veya yaralanma risklerini kabul edersiniz . Bu Sözleşmeyi kabul etmeden önce hukuk müşaviri arama fırsatınız oldu ve ya bunu yaptı ya da hukuk müşavirine danışmamayı seçtiniz. Web Sitemiz aşağıdakilerden herhangi biri için Size karşı yükümlü olmayacaktır: Yayıncı İçeriği dahil olmak üzere içeriğin hataları, hataları veya yanlışlıkları; Kullanıcılarla etkileşim de dahil olmak üzere, Web Sitesine erişiminiz ve Web sitenizi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir nitelikteki kişisel yaralanma veya mal hasarı; İhlal eden, yanlış, müstehcen, ahlaksız, saldırgan, tehdit edici, taciz edici, küfürlü, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, gizliliği ihlal eden veya başka bir şekilde yasa dışı içerik (Yayıncı İçeriği dahil) veya davranış (Yayıncı davranışı dahil); Web Sitemiz sunucularına ve bunlarda saklanan kişisel veya finansal bilgilere yetkisiz erişim veya hesabınızdaki, iletimlerinizdeki veya verilerinizdeki değişiklikler dahil yetkisiz erişim veya kullanım; Web Sitesine / Web Sitesinden iletimin kesilmesi veya durdurulması; Herhangi bir kişi tarafından Web Sitesine veya Web sitesi aracılığıyla iletilebilen veya bilgisayarınıza bulaşabilecek veya Web Sitesine, diğer hizmetlerine, donanımına erişiminizi veya kullanımınızı etkileyebilecek hatalar, virüsler, Truva atları, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları veya diğer devre dışı bırakma kodları, veya yazılım; Web Sitesi ile diğer hizmetler, donanım veya yazılımlar arasındaki uyumsuzluk; Gecikmeler veya arızalar Web Sitesine herhangi bir aktarım veya işlem gerçekleştirirken, yürütürken veya tamamlarken karşılaşabilirsiniz; veya Web Sitesi aracılığıyla yayınlanan, e-postayla gönderilen, gönderilen veya başka şekilde sunulan herhangi bir içeriğin kullanılması nedeniyle oluşan her türlü kayıp veya hasar. Web Sitemiz, Yayıncı İçeriğinden doğan veya Yayıncı İçeriği ile ilgili tüm yükümlülüklerden kurtarırsınız.

Hasarların Hariç Tutulması
Web Sitemiz ağır ihmalinden veya kasıtlı ve ahlaksız suistimalinden kaynaklanmadıkça, Web Sitemiz, bu Anlaşmaya girmesinin makul olarak öngöremeyeceği sözleşme ihlallerinden Size karşı sorumlu olmayacaktır. Web Sitemiz, Web Sitesine, İçeriğe veya hizmetlere erişiminiz veya erişememeniz nedeniyle ortaya çıkan dolaylı, özel, cezai veya örnek zararlardan (sorumluluk teorisinden bağımsız olarak) size karşı sorumlu olmayacaktır. Web Sitemiz ayrıca (sorumluluk teorisinden bağımsız olarak) aşağıdakilerle ilişkili herhangi bir zarardan size karşı yükümlü olmayacaktır:
(1) kişisel yaralanma,
(2) ağrı ve acı,
(3) duygusal sıkıntı,
(4) gelir kaybı,
(5 ) kar kaybı,
(6) iş kaybı veya beklenen tasarruf,
(7) kullanım kaybı,
(8) şerefiye kaybı,
(9) veri kaybı,
(10) gizlilik kaybı,
(10) itibarın yaralanması veya
(11) Web Sitesine, içeriğe veya hizmetlere erişiminiz veya bu hizmetlere
erişememenizle ilgili bilgisayar hatası. Web Sitemiz bu hasarların olasılığı hakkında bilgi vermiş olsanız veya Web Sitemizin bu zararların olasılığını bildiği veya bilmeliyse bile bu zararlar hariç tutulur. Web Sitemizin herhangi bir talep için size karşı olan maksimum yükümlülüğü, 250 $ 'dan fazla olan veya Web Sitemizin bu Anlaşma uyarınca size borçlu olduğu ödenmemiş tutarı (hangisi daha azsa) aşmayacaktır. Bu hasarların giderilmesi, Web Sitemiz tarafından bu Sözleşmenin ihlali için münhasır çözüm yolunuzdur.

Feragatnamelerin, Hariç Tutma ve Sınırların Kapsamı
Bölüm 13, 14 ve 15'te belirtilen feragatnameler, istisnalar ve limitler, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir, ancak artık geçerli değildir. Web Sitemiz, Yasa ile Size sağlanan herhangi bir zorunlu korumadan sizi mahrum bırakmaya niyetli değildir. Bazı ülkeler bazı garantilerin reddini yasaklayabileceğinden, bazı hasarların veya diğer hususların hariç tutulması, feragatnamelerin, istisnaların veya sınırların biri veya daha fazlası Sizin için geçerli olmayabilir.

Tarafların İlişkisi
Bu Sözleşme, Sizinle Web Sitemiz veya ilgili çalışanları, temsilcileri veya izin verilen atamalar arasında herhangi bir ajans, istihdam ilişkisi, ortak veya ortak girişim veya ortaklık oluşturmaz. Web Sitemizin Sizin tarafınızdan sağlanan içerik, performans, zamanlama veya hizmetlerin izlenmesi, denetlenmesi, önceden onaylanması veya gözden geçirilmesi üzerinde doğrudan veya dolaylı bir kontrolü olmadığını beyan ve beyan edersiniz. Ayrıca, Web Sitemizin performans harcamalarının geri ödenmesinden veya Yayıncı İçeriğinin oluşturulmasından sorumlu olmadığını da kabul edersiniz. Tüm bu masraflar ya sadece Size aittir. Bu Anlaşma ile bağlantılı olarak üretilen herhangi bir Yayıncı İçeriği ile ilgili kararlarınızdan ve eylemlerinizden kaynaklanan yasal yükümlülüklerden veya sonuçlardan yalnızca siz sorumlusunuz. Web Sitemiz, bu Anlaşmanın uygulanması sonucunda alınan ödemeler ile ilgili olarak herhangi bir hükümet, eyalet, il ve yerel vergi, harç ya da benzeri ücretlerin ödenmesinden sorumlu değildir.

Tartışmalı karar Dava Seçimi
Taraflardan herhangi biri aşağıdaki dava veya tartışma türlerini dava etmeyi seçebilir:
(1) adil bir yardım isteyen bir eylem; veya
(2) bu uyuşmazlık çözümü hükmüne uyumu zorunlu kılan bir dava.

Müzakere
Taraflardan her biri, diğerinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia etmeden önce, diğerine uymak için makul bir fırsat verecektir. Taraflar, bu Anlaşma ile ilgili taraflar arasındaki tüm anlaşmazlıkları çözmek için öncelikle iyi niyetle bir araya gelecek ve müzakere edeceklerdir. Anlaşmazlığı gündeme getiren taraf diğer tarafa, anlaşmazlıkla ilgili tüm sorunları ve durumları açıklayan yazılı bir bildirim ve destekleyici materyal gönderecektir ( anlaşmazlık bildirimi ). Tarafların her biri tarafından atanan birincil temsilci, anlaşmazlığı çözmeye çalışacaktır. Tarafların birincil temsilcileri bir anlaşmazlık bildirimi aldıktan sonra 15 gün içinde anlaşmazlığı çözemezlerse, her bir tarafın başkan yardımcısı (veya daha üst düzey bir memur) sorunu çözmeye çalışacaktır.

Adil çözümler
Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizin tarafınızdan ihlal edilmesinin, zararların yetersiz bir çözüm olacağı tamir edilemez zararlara neden olabileceğini kabul edersiniz. Herhangi bir ihlal meydana gelirse veya tehdit edilirse, Web Sitemiz, her durumda bir tahvil veya başka bir güvenlik yayınlamadan ve gerçek zararların kanıtı olmadan bir ihtiyati tedbir, bir yasaklama emri veya başka bir adil çözüm arayabilir.

Sınıf Eylem Feragatnamesi
Taraflar, herhangi bir forumdaki bir anlaşmazlığı çözmek için tüm işlemleri sadece bireysel olarak yapacaklardır. Ne siz ne de Web Sitemiz, herhangi bir anlaşmazlığın bir sınıf eylemi olarak veya taraflardan birinin temsilci bir kapasitede hareket etmeyi veya hareket etmeyi teklif ettiği herhangi bir davada dinlenmesini istemeyeceksiniz. Taraflar, etkilenen yargılamaların tüm taraflarının önceden yazılı muvafakati olmadan başka bir dava ile birleştirilmeyecektir.

İhtiyati Tedbir Yardımı
Her iki taraf, diğer tarafın bu Anlaşmayı ihlal etmesi durumunda, mağdur hukukçuların mağdur bir tarafa tam tazminat sağlamak için yetersiz olabileceğini ve mağdur bir tarafın, kanunda mevcut olan diğer tüm hukuk yollarını aramaya ek olarak, ihlal davası nedeniyle ihtiyati tedbir talebinde bulunabileceğini kabul eder. veya eşitlik içinde.

Yayıncı Sürümü
Yalan beyanda bulunma cezaları uyarınca belgelendirdiğinizi, birinci şahısta yazılı ve yemin edileceği gibi serbest bırakılma ifadesinin ABD yasalarına göre yalancı cezalar kapsamında verildiğini garanti ve beyan edersiniz. Web Sitemiz:
I. Web Sitemizin performanslarını, sahne isimlerimi, benzeşimi, kişiliği, kişiliği, sesi, resimleri, sohbeti, videoyu, sesini ve Web Sitemiz ile olan etkileşimimle ilişkili diğer her şeyi (topluca görünüşüm ) herhangi bir şekilde kullanmasına izin veriyorum , evren boyunca, sonsuzluk içinde ve sınırlama olmaksızın. Görünüşümle ilgili tüm hakları, unvanı, ilgiyi ve telif haklarını Web Sitemizin verir ve atarım. Web Sitemize verilen hakların aynı zamanda Web Sitemizin yan kuruluşlarına, haleflerine, lisans sahiplerine ve atananlarına da katıldığını kabul ediyorum.
II. Web Sitemizi ve yan kuruluşlarını, haleflerini, atamalarını ve lisans sahiplerini, iftira, telif hakkı, gizlilik veya tanıtım hakkımı, ticari markalarımı ihlal etme, ticari marka ihlali, veya performansımın kullanımı veya burada verilen hakların kullanılmasıyla bağlantılı veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı başka herhangi bir konu. Bu vesileyle, tarafımdan verilen tüm beyanların, garantilerin ve diğer bilgilerin doğru ve doğru olduğunu onaylıyorum ve bu beyanlardan ve garantilerden kaynaklanan herhangi bir iddiadan yasal olarak sorumlu olmayı kabul ediyorum. Bu sürümün, Sözleşmenin veya sözleşmenin herhangi bir sendika veya lonca sözleşmesinin koşullarına tabi olmayacağını ve görünümümün kullanımı veya yeniden kullanımı ile ilgili olarak hiçbir meblağın ödenmeyeceğini kabul ve beyan ederim.
III. Ayrıca Web Sitemizin, temsilcilerinin, moderatörlerinin, çalışanlarının veya idarecilerinin eylemlerine dayanan herhangi bir iddiadan, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; ihmal, cinsel taciz, düşmanca çalışma ortamı, ayrımcılık, iftira, mahremiyet istilası, yanlış ışık, takip, taciz, hastalık, fiziksel veya zihinsel yaralanma, zayıflatıcı durum, duygusal sıkıntı ve Web Sitemizin bununla ilgili eylemlerinden kaynaklanan diğer iddialar Anlaşma veya Yayıncı İçeriğin oluşturulması.
IV. 18 yaşındayım veya daha büyüğüm. Ben sağlam bir zihin ve bedenim. Uyuşturucu veya alkolün etkisi altında değilim. Kendi özgür irademle hareket ediyorum ve topluluğumun herhangi bir ahlaki standardını ihlal ettiğime inanmıyorum. Bu Sözleşmenin şartlarını tam olarak anlıyorum ve yasal olarak bu Sözleşmeyi kabul edebiliyorum.

Genel Hükümler Tüm anlaşma
Bu Sözleşme, tarafların konuyla ilgili tek sözleşmesini oluşturur. Bu Anlaşmada öngörülen işlemlerle ilgili olarak taraflar arasında daha önce yazılmış tüm yazılı veya sözlü tartışmaların, müzakerelerin, tekliflerin, taahhütlerin, anlayışların ve anlaşmaların yerine geçer. Hiçbir taraf, imzalanmasına yol açan ve işbu Anlaşmanın geçerliliğini yorumlamak veya etkilemek için işbu Anlaşmanın daha önceki veya eş zamanlı müzakereleri, ön taslaklarını veya önceki sürümlerini kullanamaz. Konu ile ilgili olarak işbu Anlaşmada açıkça belirtilenlerin dışında hiçbir koşul, tanım, beyan veya garanti yoktur. Tarafların hiçbiri, hiçbir partinin bu Anlaşmada belirtilmeyen bir temsil, teşvik veya koşula dayanmadığını veya buna güvenmediğini kabul eder.

Değişiklikler
Web Sitemiz, devam eden anlaşmazlıklar veya kaydedilen değişikliklerden önce meydana gelen olaylardan kaynaklanan anlaşmazlıklar için değişiklik yapılmaması dışında, bu Sözleşmeyi bir veya daha fazla durumda değiştirebilir. Değişiklikler, değiştirilmiş Anlaşmanın en üstünde belirtilen geçerlilik tarihinde yürürlüğe girecektir. Son incelemenizden bu yana herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını belirlemek için bu Anlaşmanın en üstünde belirtilen tarihi düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız, özel çözümünüz Web Sitemiz ile olan ilişkisini sona erdirmektir. Değişiklikler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya değişikliklerle ilgili başka sorularınız, yorumlarınız veya endişeleriniz varsa Web Sitemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Atama ve Delegasyon
Hiçbir taraf, diğer tarafın önceden yazılı izni olmadan haklarını bu Anlaşma kapsamına alamaz veya bu tarafa devredemez, ancak Web Sitemiz, haklarını veya sizin onayınızı almadan bir ortağa veya yan kuruluşa devredebilir. Birleşme, konsolidasyon, fesih, hukukun işleyişi veya başka herhangi bir yolla gönüllü veya gönüllülük esasına dayanan bu bölümün ihlaline yol açan her türlü atama veya delegasyon geçersiz olacaktır. Bu bölümün amaçları doğrultusunda, (1) kontrol değişikliği bir haklar ataması olarak kabul edilir ve (2) birleşme , bir tarafın hayatta kalan veya kaybolan varlık olup olmadığına bakılmaksızın katıldığı herhangi bir birleşmeyi ifade eder.

Feragat
Taraflardan herhangi biri, diğerinin bu Sözleşmenin herhangi bir şartını yerine getirmesini gerektirmezse, bu başarısızlık, tarafın bu terimi daha sonra uygulamasını engellemez. Taraflardan herhangi biri diğerinin terim ihlallerinden feragat ederse, bu feragat, terimin daha sonraki ihlallerinden feragat etmek olarak değerlendirilmez.

Bölünebilirlik
Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, her bir taraf için gerekli şartların geçerli, bağlayıcı ve uygulanabilir olması halinde kalan hükümler yürürlükte kalacaktır.

Kümülatif Çözüm Yolları
Bu Anlaşmada sunulan tüm haklar ve hukuk yolları kümülatiftir ve münhasır değildir. Bir tarafın herhangi bir hak veya hukuk yolu ile iddiası, tarafın başka herhangi bir haktan iddiasını veya başka herhangi bir hukuk yolunu aramasını engellemez.

İşlem Başlatma
Web Sitemiz, bu Sözleşme kapsamında Size borçlu olduğu her türlü paraya karşı bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak üstlendiği herhangi bir sorumluluk, hasar, maliyet veya masrafı başlatabilir.

Halefler ve Atamalar
Bu Sözleşme tarafların ve onların haleflerinin atamalarına bağlanır ve bunları fesheder. Bu bölüm, doğrudan veya dolaylı olarak, taraflardan birinin bu Sözleşme kapsamındaki haklarını atayabileceğini veya yükümlülüklerini devredip devredemeyeceğini ele almamaktadır.

Mücbir Sebep
Web Sitemiz, öngörülemeyen durumlar veya Web Sitemizin makul kontrolünün ötesindeki nedenlerden dolayı gerçekleştirilemeyen herhangi bir başarısızlıktan sorumlu değildir: Yangın, sel, depremler, kasırgalar, tropik fırtınalar veya diğer doğal afetler gibi Tanrının hareketleri; Savaş, isyan, kundakçılık, ambargolar, sivil veya askeri otorite eylemleri veya terörizm;
Fiber kesimler;
Ulaşım, tesisler, yakıt, enerji, işçilik veya malzemelerdeki grevler veya kıtlıklar; Telekomünikasyon veya bilgi hizmetleri altyapısının başarısızlığı; ve Hack, dahili veri ihlali, SPAM veya bilgisayar, sunucu, ağ veya yazılımdaki herhangi bir hata, olay Web Sitemizin performansını geciktirmeye veya önlemeye devam ettiği sürece. Çalışanları, acenteleri, yüklenicileri veya satıcıları tarafından öngörülemeyen cezai veya haksız fiiller.

Uyarılar Bildirim Gönderme
Web Sitemizin e-posta ile bildirim gönderebilirsiniz, ancak sunucusu size bir makbuz onay mesajı gönderdiğinde aldığı e-posta bildirimini dikkate alır. Size Bildirim Gönderme - Elektronik Bildirim
İşbu belge ile Web Sitemizden elektronik ortamda herhangi bir bildirim almayı kabul etmiş olursunuz:
(1) kaydolduğunuzda belirttiğiniz e-posta adresine e-posta göndererek; veya
(2) bildirimi Web Sitesinde bu amaç için belirlenmiş bir yere göndererek. Web Sitemiz, e-posta hizmeti e-posta adresinize iletimi gösterdiğinde Size gönderilen e-postalarla gönderilen bildirimleri dikkate alacaktır.

Elektronik İmzalar
Bir isteme yanıt olarak Web Sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz herhangi bir onaylamanın, rızanın veya anlaşmanın Sizi burada belirtilen ilgili koşullara bağladığını kabul edersiniz. Ayrıca, taraflardan biri Kabul ediyorum, Kabul ediyorum veya başka bir şekilde ifade edilmiş bir düğmeyi veya fare, tuş vuruşu veya başka bir bilgisayar aygıtı kullanarak giriş alanını tıkladığında, bu işlemin söz konusu tarafın yasal eşdeğeri olduğunu kabul edersiniz. el yazısıyla imza ve partiyi aynı şekilde bağlar.

Web Site Dili
Web Sitemiz bu anlaşmayı Web sitenin ülkesi veya evrensel dilde hazırlamıştır. Web Sitemiz, varsayılan dilini okuyabileceğinizi ve anlayabileceğinizi varsayar. Web Sitemiz, bu Sözleşmeyi başka bir dile çevirmek için katlanılan herhangi bir masraf veya harcamadan hiçbir tarafa karşı sorumlu değildir. Varsayılan sürüm herhangi bir tercüme edilmiş sürümü kontrol eder.

Geçerlilik
Bu Anlaşmanın, bu Anlaşmanın feshinden sonra bir yükümlülük getiren her türlü hükmü, bu Anlaşmanın feshinden sonra da devam eder.

Kullanımları
Bu Anlaşmada, aksi belirtilmedikçe veya bağlam aksini gerektirmedikçe, aşağıdaki kullanımlar geçerli olacaktır:
1- Bu anlaşma kapsamında Web Sitemiz tarafından izin verilen faaliyetler, Web Sitemizin takdirine bağlı olarak her zaman ve her zaman yapılabilir.
2- Bir tüzüğe yapılan atıflar, tüzüğe ve halef tüzüğüne ve yürürlükteki zamanda yürürlükte olduğu gibi, tüzük veya halef altında yürürlüğe konan veya uygulanacak tüm düzenlemelere atıfta bulunacaktır.
3- Bu Sözleşmedeki numaralı bölümlere yapılan atıflar, dahil edilen tüm bölümleri de kapsamaktadır. Örneğin, bölüm 6'ya atıflar ayrıca bölüm 6.1, 6.1 (A), vb.
4- Belirli bir tarihten sonraki bir tarihe kadar olan hesaplama dönemlerinde, ve başlangıcı (ve benzeri) sözcükleri, gelen ve dahil ve ile , sona ve biten anlamına gelir. (Ve benzerleri) hariç ama hariç tutmak anlamına gelir.
5- Resmi veya yarı resmi bir ajansa, otoriteye veya araçlara yapılan atıflar, ajansın, otoritenin veya araçların işlevlerini yerine getiren bir düzenleyici organı da ifade eder.
6- A veya B, A veya B veya her ikisi anlamına gelir. A, B veya C, A, B ve C'nin biri veya daha fazlası anlamına gelir. Aynı yapı daha uzun teller için de geçerlidir.
7- Dahil etmek, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla anlamına gelir.

Son değiştirilme tarihi: 24 Haziran 2020